Met de toetreding van Eveline Buter en Wouter Bijman groeit de directie van Witteveen+Bos van twee naar drie leden. “Deze versterking zorgt voor extra ruimtevoor pro-activiteit, waaronder meer deelname aan het debat op maatschappelijke relevante en kennisintensieve thema’s zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, circulair bouwen en veiligheid. De directie-uitbreiding past ook bij de sterke groei van ons bedrijf de afgelopen jaren, van ruim 900 medewerkers bij het aantreden van Karin Sluis in 2013, naar ruim 1300 op dit moment”, aldus het advies- en ingenieursbureau.

Karin Sluis blijft werkzaam bij Witteveen+Bos en gaat zich onder andere richten op het ontwikkelen van belegbare proposities, bijvoorbeeld op het gebied van energie, infrastructuur, natuur en water. Zij blijft verder actief binnen de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad van Toezicht van hogeschool Saxion en het NWO-domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen.