Verhoeven steunt onder de huidige omstandigheden de keuze van Deventer Verhaal voor een vast speelgoedmuseum op de locatie Brink 47 (huidige locatie), maar gelooft niet in de door de gemeente Deventer gevolgde koers op het gebied van erfgoed en musea. Onder deze omstandigheden kan de museumorganisatie niet voldoen aan de opdracht die zij van de gemeente Deventer bij haar oprichting heeft gekregen.

De huidige zakelijk directeur Bart Vermeulen is bereid om als interim directeur de taken van Verhoeven over te nemen. Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met het huidige collegevoorstel over de toekomst van het Speelgoedmuseum, overweegt ook de voltallige Raad van Toezicht om op te stappen. Het College heeft in dat geval de verantwoordelijkheid om een nieuwe Raad van Toezicht aan te stellen en de verantwoordelijkheid voor de stedelijke erfgoedcollectie opnieuw in te vullen.