ASS en comorbide genderproblematiek 

De relatie tussen autismespectrumstoornis (ASS) en genderproblematiek is een thema waarmee zorgverleners steeds meer in aanraking komen en waar desondanks nog weinig over bekend is. Dat terwijl clinici onlangs een mogelijke oververtegenwoordiging van kenmerken van ASS opgemerkt bij personen met genderdysforie (GD) en een oververtegenwoordiging van kenmerken van GD bij mensen met ASS. 

Tijdens de refereermiddag wordt door verschillende sprekers, zoals ervaringsdeskundige Marvel Harris (onder andere bekend van de documentaire ‘Alles is nu’), dr. Annelies Spek en drs. Anouk Balleur-van Rijn, stilgestaan bij de verschillende aspecten van dit onderwerp. Er wordt aandacht besteed aan het perspectief van de patiënt en de identiteitsontwikkeling van mensen met ASS, de bijkomende problemen, de gevolgen voor de dagelijkse praktijk en wat voor invloed dat heeft op de begeleiding en behandeling.   

Daarnaast worden er handvatten gegeven voor diagnostiek en behandeling en wordt er een beeld geschetst van de beschikbare internationale literatuur, hypothese en prevalentie.  

Vorm van de bijeenkomst 

De middag zal plaatsvinden in congrescentrum ‘De Steerne’ in Deventer, waarbij rekening wordt gehouden met de vereiste coronamaatregelen. Gezien de beperkte fysieke capaciteit zullen 50 deelnemers aanwezig kunnen zijn op basis van het motto ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Voor de overige deelnemers zal een livestream worden verzorgd. 

Praktische informatie 

Wanneer:       Donderdag 10 september, 14.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Waar:              De Steerne, Vijverzaal, Nico Bolkesteinlaan 1, 7416 SB Deventer en via
                          livestream
Kosten:            Gratis voor medewerkers van de Dimence Groep en studenten, 75 euro voor
                          externe deelnemers die fysiek aanwezig zijn, 30 euro voor externe online
                          deelnemers.
Accreditatie:    NVvP, FGzPt, VSR en V&VN (aangevraagd)
Website :         https://www.dimence.nl/refereermiddag-scos 

Contact:            refereermiddagen-scos@dimence.nl