De Duik 

De Duik geeft een kans om te kijken op een zorglocatie. Hoe ziet die locatie eruit? Hoe wordt er gewerkt en wie werken er? Het kan helpen om een beter zicht te krijgen op bijvoorbeeld een behandelmethode maar ook om meer inzicht te krijgen in wat een ondersteunende dienst doet. 

Wie mag komen duiken? 

Iedereen mag komen duiken. Potentiële werknemers kunnen een duik nemen op een plek waar ze mogelijk willen werken. Maar ook de eigen medewerkers of cliënten kunnen via De Duik meer te weten komen over een bepaalde afdeling in de organisatie. Cliënten kunnen bijvoorbeeld een kijkje nemen in een Werk Leer Centrum.    

Duiken tijdens corona 

Tijdens de coronapandemie is het niet mogelijk om live op locatie te komen duiken. Daarom wordt er op basis van het eerste contact gekeken of het duiken ook online (telefonisch, per mail of via beeldbellen) kan, of dat er tijdens een wandeling buiten antwoord gegeven kan worden op de vragen van de duiker. 

Op dit moment heeft de Dimence Groep ongeveer vijftig plekken beschikbaar waar mensen welkom zijn. Dat zullen er in de toekomst meer worden. 

De website van De Duik is te bereiken via https://deduik.dimencegroep.nl/