Corona zorgde ook voor sociale druk en leidde tot meer overlastmeldingen door conflicten en verminderde verdraagzaamheid tussen mensen. 

Zogenaamde vriend-in-nood fraude, WhatsApp fraude en fraude op digitale handelsplaatsen namen ook in 2020 toe. De sluiting van winkels, thuiswerken, onderwijs op afstand, de toename van online shoppen; alles wordt meer digitaal, ook de criminaliteit. Een stijging van 63% ten opzichte van 2019. 

Teamchef basisteam IJsselland-Zuid Eren Balanan: “Gedigitaliseerde criminaliteit heeft onze volle aandacht. Wij hebben onze focus op preventie, het weerbaarder maken van potentiële slachtoffers en de repressieve aanpak van deze vorm van criminaliteit”. 

Jeugdoverlast 

De jeugd zag het sociale -en schoolleven veranderen. De meesten wisten hun weg te vinden. Hun thuissituatie kwam vaker onder druk te staan. Vooral als deze al kwetsbaar was. Jeugd zocht elkaar buiten op, vooral in de avonduren. Dat geeft soms rumoer en overlast in de wijk. Het aantal  overlast-meldingen steeg van 582 naar 972. 

Burgemeester Ron König: “Jongeren hebben in deze tijd onze bijzondere aandacht. Het is geen makkelijke tijd voor hen. Kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare gezinnen hebben het nog lastiger. Met het onderwijs en jongerenwerk proberen we er voor hen te zijn. Dat er meer overlast van jongeren was in het afgelopen jaar is te begrijpen. We hadden een mooi voorjaar, een prachtige zomer en door Corona is er weinig te doen voor onze jongeren. Gelukkig merk ik dat de meeste volwassenen oog hebben voor de lastige positie van jongeren”. 

Jeugd en drugs 

Bij een klein deel van de jeugd viel de toename van het gebruik van lachgas en de designerdrugs 3MMC op. Dat merkt de politie in contact met de jeugd. Jeugdagenten zetten zich in om contact te houden en escalaties te voorkomen. Er is het afgelopen jaar meer geïnvesteerd in de informatiepositie van de politie. Dat heeft geleid tot meer aanhoudingen voor bezit (hard)drugs. 

Overlast personen met verward gedrag 

Het aantal meldingen met betrekking tot personen met verward gedrag is mede door de coronacrisis gestegen van 838 in 2019 naar 980 in 2020. Mensen zijn meer thuis zijn en ervaren en melden sneller overlast. De toename is ook te verklaren door prioriteit bij gemeente en politie. Politie en gemeente stimuleren dat inwoners contact opnemen met het meldpunt bijzondere zorg. 

Informatiegestuurde politie 

In 2020 heeft de politie in Deventer vaker informatiegestuurd gewerkt. Op basis van meldingen van burgers en informatie vanuit de politie zijn er 46 verdachten aangehouden. De meeste voor bezit of het dealen van drugs. Drugsdealers worden strafrechtelijk vervolgd en de gemeente legt waar mogelijk een dwangsom op om herhaling te voorkomen.