Zo moet u een doorlopend een gewaarmerkt in- en verkoopregister bijhouden en dient u zich als handelaar bij de gemeente aan te melden. Dat kan via het digitaal opkopersloket. 

Aanmelden 

Meld u eenmalig aan als handelaar via www.ikbenhandelaar.nl. 

Waarom registreren? 

Werken met het Digitaal Opkopers Register (DOR) is voor alle betrokkenen het makkelijkst. Voor u is het gratis en u krijgt inzicht in uw voorraad. Ook voorkomt u politiecontroles in uw zaak. Daar staat tegenover dat u verplicht bent om gekochte tweedehandsgoederen 3 dagen te bewaren, voor u ze doorverkoopt.  

Stop heling 

Voordeel voor de politie is dat ze via het systeem mee kan kijken. De periode van 3 bewaardagen gebruikt de politie om te kijken of het goed gestolen is. Als dat zo is, dan wordt het gestolen goed opgehaald en start de politie een onderzoek. U kunt ook zelf controleren of aangeboden tweedehands goederen als gestolen geregistreerd staan. Kijk op www.stopheling.nl of download de app ‘stopheling’. 

Om welke tweedehands goederen gaat het? 

Gebruikte of ongeregelde goederen zoals platina, goud, zilver, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur, laptops, tablets en mobiele telefoons moeten worden geregistreerd in het in- en verkoopregister. 

Toezicht en handhaving 

De politie en gemeente controleren of u gebruik maakt van het DOR en of u de juiste gegevens invoert. Ook kunnen zij uw register vergelijken met het magazijn. Heeft u tijdens de controle uw zaken niet op orde? Dan wordt u vaker gecontroleerd en riskeert u een boete. Het DOR maakt onderdeel uit van de aanpak van high impact crimes van de gemeente Deventer. 

Informatie voor klanten van opkopers 

De handelaar is verplicht om in het in- en verkoopregister ook de gegevens van de verkoper van het goed te noteren. De handelaar aan wie u uw goed voor verkoop aanbiedt, vraagt u daarom om uw legitimatie. Als hij dit niet doet, is de handelaar strafbaar. U kunt dus geen goederen verkopen zonder u te legitimeren.  

Legitimatie 

Als u tweedehands goederen verkoopt, worden de gegevens van uw legitimatiebewijs door de handelaar opgenomen in het in- en verkoopregister. Deze gegevens zijn alleen door politie, gemeente en de handelaar in te zien. Bij het kopiëren van uw legitimatiebewijs legt de handelaar hier een filter over, zodat duidelijk zichtbaar is dat het om een kopie gaat en er geen misbruik van kan worden gemaakt. 

Vragen? 

Vragen over het Digitaal Opkopers Register of Loket kunt u mailen naar veiligheid@deventer.nl.