Belangrijkste reden is dat grootschalige publieksevenementen alleen door mogen gaan als de gezondheid en veiligheid gegarandeerd kunnen worden en iedereen zich kan houden aan 1,5 meter afstand. Dat is tijdens het Dickens Festijn met duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland, honderden personages, bewoners, artiesten, koren, figuranten en deelnemers, tientallen medewerkers en vrijwilligers en het historische Bergkwartier, met haar smalle straten, niet haalbaar, volgens het Evenementenbureau Deventer.

Bij gezondheid en veiligheid gaat het ook om de maatschappelijke en sociale aspecten. De organisatie maakt zich sterk voor de zogenaamde code Inclusiviteit. Dit betekent dat evenementen alleen doorgaan, als iedereen daaraan kan en mag deelnemen. Ook de jaarlijkse kerstconcerten van ‘Deventer Kerststad’ in dat weekend gaan niet door. 

Deventer is zich bewust van de culturele, sociale, maatschappelijke en economische impact, en vindt het zeer spijtig dit besluit te moeten nemen.