Hulpdiensten

De hulpdiensten komen in beeld als er een of meerdere nutsvoorzieningen langdurig of grootschalig zijn uitgevallen. Bij een langdurige uitval bepalen Veiligheidsregio IJsselland, de getroffen gemeente(n) en het nutsbedrijf samen de plan van aanpak. Het uitgangspunt in dit plan is dat tijdens een mogelijke uitval de gevolgen voor inwoners en bedrijven zoveel mogelijk beperkt blijven.

Daarbij wordt gekeken naar mogelijke risico’s en welke organisaties en instellingen voorrang hebben op de betreffende voorziening. Bij een grote stroomstoring hebben bijvoorbeeld ziekenhuizen en zorginstellingen voorrang op een noodstroomvoorziening.

Overheid

De overheid wil iedereen snel en zo goed mogelijk informeren. Dat gebeurt via NL-Alert, de calamiteitenzender RTV Oost en via de website van de gemeente waarin je woont. Raadpleeg bij kortstondige storingen de website van jouw nutsbedrijf.

Bij de thema’s ‘Veilig Leven’ op de website van Veiligheidsregio IJsselland zijn praktische tips te vinden en is er te lezen hoe je moet handelen bij bijvoorbeeld uitval van stroom of drinkwater.