In 1919 werd de korfbalclub Unitas opgericht. Deze fuseerde in 1927 met de in 1924 opgerichte korfbalclub De Korf tot DKC Hellas. Deze club is een begrip in Deventer en heeft bijna 85 jaar bestaan. In 1975 werd de zaterdagvereniging Korfoes opgericht en 28 jaar later, in 2003 werd in een gelijktijdige ledenvergadering bij DKC Hellas en ZKV Korfoes gestemd vóór een fusie tussen deze 2 clubs. 
 
Deze fusie was in juni 2004 een feit, de korfbalvereniging Devinco was ontstaan. Een nieuwe start met een nieuwe naam en nieuwe clubkleuren maar met een rijke historie. Want met alle fusies is de originele oprichtingsdatum van Unitas altijd gehandhaafd. Dat betekent dat op 3 november 2019 KV Devinco en al haar voorgangers precies 100 jaar bestaat. En wie jarig is trakteert.

Op zaterdag 2 november trakteert KV Devinco op een groot feest voor al haar leden en oud-leden, voorafgegaan door een receptie voor alle genodigden, leden en oud-leden. Gezamenlijk met alle sponsoren, buren van sportpark Rielerenk, naaste korfbalburen uit omliggende steden en dorpen, vertegenwoordigers van de gemeente en de korfbalbond KNKV wordt deze mijlpaal gevierd. Samen wordt het glas geheven op een succesvolle vereniging welke volop bloeit en groeit met inmiddels 320 leden en kijken vol vertrouwen vooruit naar een sportieve en gezonde toekomst. 
 
Voor oud leden die hier graag bij willen zijn, je kan je aanmelden via devinco@devinco.nl, dan ontvang je een bevestiging en alle info omtrent het feest.