Volgens wethouder Rob de Geest was het een prachtige kans, maar kwam deze niet op het juiste moment langs.

De organisatie zou te veel geld gaan kosten. In de cultuursector moeten er dit jaar scherpe keuzes gemaakt worden. De organisatie van zo’n groot wieler- evenement zou een te grote claim leggen op de beschikbare middelen.