Met deze scan, die binnen vijftien seconden is gemaakt, kan de besmetting van andere patïenten en medewerkers voorkomen worden. De scan geeft nog geen definitieve diagnose, maar wordt ingezet naast een labtest.

Door de mobiele scanner kan de reguliere CT-afdeling beter worden ingezet voor de niet (verdachte) corona-patiëntenstroom.