Het huidige beleid is dat roken in het ziekenhuis en op het terrein niet is toegestaan, met uitzondering van een drietal gedoogplekken. Hiermee volgt men de landelijke regels rondom het beperken van roken in openbare gebouwen. Aanleiding om het rookbeleid te evalueren is dat de samenleving anders naar de schadelijke gevolgen van roken kijkt.

Er zijn campagnes om het roken te ontmoedigen en daar waar mensen toch willen roken, willen niet-rokers niet meer met de gevolgen van tabaksrook geconfron- teerd worden. Daarom wordt in steeds meer gemeenten, ook in Deventer, gekeken naar het helemaal rookvrij maken van publieke ruimtes of gebouwen met een publieke functie zoals een ziekenhuis.

Ook neemt het aantal klachten over roken toe. Deze signalen komen via diverse kanalen bij het ziekenhuis binnen, persoonlijk, via social media e.d.