Afgelopen weken is met alle grote ziektekostenverzekeraars in Nederland een akkoord gesloten over het zorgaanbod voor 2019. Dit betekent dat patiënten zeker weten dat ze de komende jaren voor alle zorg in het Deventer Ziekenhuis terechtkunnen. Het gaat dan onder meer over Menzis, CZ, DSW, ASR, Caresq en VGZ. 

Met de grootste verzekeraar in Salland, ENO (o.a. Salland Verzekeringen), en met Zilveren Kruis zijn meerjarenafspraken gemaakt. Die vormen de basis om intensief te gaan samenwerken aan vernieuwing van zorg. 

Budgetpolissen Achmea 

Patiënten met een ZEKUR-polis van VGZ of een budgetpolis bij Achmea (Zilveren Kruis) wordt aangeraden bij hun verzekeraar goed te informeren naar de voorwaarden van een behandeling bij het Deventer Ziekenhuis. Achmea heeft voor zijn budgetpolissen en VGZ heeft voor zijn Zekur-polis namelijk geen zorg in het Deventer Ziekenhuis gecontracteerd. Het gaat in het bijzonder om de volgende budgetpolissen: 

  • ZieZO Selectief polis 
  • Zilveren Kruis Basis Budget 
  • Zilveren Kruis Basis Budget (ABN) 
  • Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank) 
  • Aevitae Zorgplan Selectief polis (volmacht) 
  • IAK Zorg Plan Selectief polis (volmacht) 

Patiënten met een van deze polissen lopen het risico dat ze de rekening van hun behandeling helemaal of deels zelf moeten betalen. Overigens geldt dat niet als u spoedeisende hulp nodig heeft. Dan kunt u altijd bij het Deventer Ziekenhuis (en bij ieder ander ziekenhuis) terecht, ongeacht hoe u verzekerd bent. 

Mocht u zeker willen zijn van vergoede zorg in het Deventer Ziekenhuis kunt u nu nog overstappen op een verzekeraar/polis waarmee we een overeenkomst hebben.