Wethouder Frits Rorink: “Onze inwoners horen bij de koplopers in Nederland als het gaat om afvalscheiding. Daarnaast wil ik ook op kop lopen als het gaat om netheid. Wij doen ons best en de meeste inwoners doen hun best. De paar mensen die het verpesten voor de rest pakken we aan.”

Bijplaatsen

Op een beperkt aantal plekken blijkt het bijplaatsen van afval bij ondergrondse containers hardnekkig. De gemeente probeert door onderzoek meer inzicht te krijgen in de oorzaken hiervan. Afhankelijk van de uitkomsten worden maatregelen genomen om inwoners te helpen om het afval op de juiste manier aan te bieden.

Handhaving

Soms helpt het niet dat de omgeving van de ondergrondse containers tweemaal daags wordt schoongemaakt. Handhavers trekken hier samen op met Circulus-Berkel. De pakkans is echter laag. Daarom wordt overwogen extra maatregelen te zetten.

Afvalbakken

Er komt een voorstel voor het vervangen van afvalbakken in de binnenstad. Daarnaast wordt een inventarisatie gemaakt van de afvalbakken in de hele stad. Aan de hand van eerder vastgestelde uitgangspunten worden bakken verplaatst of vervangen. Alle bakken krijgen een verkleinde inwerpopening om het dumpen van huishoudelijk afval tegen te gaan.

Inzameling aan huis

De inzameling aan huis van papier, glas, plastic, metalen verpakkingen en drankverpakkingen is verbeterd. Hierdoor blijven de aanbiedplekken schoner achter. In 2018 zullen we de aanbiedplekken nader bekijken en eventueel aanpassen om verrommeling tegen te gaan.