De medewerkers ruimen het blad op waar het moet en laten het liggen waar dat kan. In het groen beschermt het blad de grond tegen de kou en dient als schuilplaats voor veel kleine dieren. En uiteindelijk wordt het een meststof. Het blad dat wel wordt verzameld, wordt ook omgezet in mest: een deel wordt gecomposteerd, een ander deel gefermenteerd. Dat laatste proces levert een hoogwaardige meststof op die boeren graag gebruiken. Zo zorgen Circulus-Berkel en Het Groenbedrijf er samen voor dat de stad schoon wordt, maar de bladeren als grondstof worden gebruikt. 

Bewoners kunnen helpen 

Bewoners kunnen meehelpen Deventer bladschoon te maken, door achterpaden en tuinen te vegen en voor en na de bladactie de straat en de stoep schoon te vegen. Het blad kunnen ze in de perken in de tuinen laten liggen. Is het daarvoor te veel, dan kan het in de groene container. 

Bewoners die heel erg veel blad verzamelen in hun buurt kunnen dat aanmelden bij Circulus-Berkel via telefoonnummer 0570 62 22 10. De medewerkers van Het Groenbedrijf en Circulus-Berkel komen het dan aan huis ophalen. Op de websites van Circulus-Berkel, Het Groenbedrijf en de gemeente Deventer vindt u de spelregels en het veegschema van 2020.