De afgelopen weken is afgewogen wat de beste opties zijn voor het routegebonden vervoer (leerlingenvervoer en vervoer van mensen naar bijvoorbeeld dagbesteding) en het vraagafhankelijk  vervoer (taxivervoer voor Wmo-cliënten in de regio). Het college stelt nu aan de raad voor om het vraagafhankelijk vervoer bij PlusOV te laten en het routegebonden vervoer opnieuw aan te besteden. 

Voordelen 

Het taxivervoer voor Wmo-cliënten gaat bij PlusOV over het algemeen goed. Ook blijven de kosten hiervoor binnen de begroting. Daarnaast is voor dit soort vervoer regionale schaalgrootte van belang voor efficiency. Dit zijn enkele redenen waarom het college aan de raad voorstelt om voor dit vraagafhankelijke vervoer bij PlusOV te blijven.