De motie tegen wethouder Kolkman werd ingediend door Kitty Schmidt van Deventer Sociaal,.  “Deze wethouder geeft structureel onjuiste informatie en is incapabel”, stelt ze. Schmidt kreeg onder meer steun van de VVD. Roderic Rosenkamp: “Het mag duidelijk zijn dat deze wethouder kapitale fouten heeft gemaakt.” 

Die fouten hebben volgens veel raadsleden onder meer betrekking op de screening van het bedrijf Werkmakelaar-Oost. Dat is onvoldoende gebeurd. Werkmakelaar-Oost ging recent failliet. Het bedrijf faalde grotendeels in het terugbrengen van mensen op de arbeidsmarkt. Dat gebeurde met gemeentelijke subsidie. De strop voor de gemeente Deventer is ongeveer 3 ton, zo meldt RTV Oost.

Verder werd er door de wethouder te weinig regie gevoerd en was de informatievoorziening naar de gemeenteraad slecht. Wethouder Kolkman erkent dat er veel is misgegaan en steekt de hand in eigen boezem. “Mijn belangrijkste les is dat ik bij het terugbrengen van kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt, minder gehaast te werk moet gaan. Want dan maak ik fouten en dat mag niet gebeuren.” 

Het fragment uit de raadsvergadering over dit onderwerp kunt u beluisteren via de link: https://deventer.notubiz.nl/vergadering/515061/Raadsvergadering%2027-06-2018