Wethouder Economie Thomas Walder: “De uitdagingen op het gebied van de bestrijding van ongelijkheid, klimaatherstel en een duurzaam economisch herstel na corona zijn groot. Die kunnen we alleen samen met organisaties en bedrijven in Deventer en in het buitenland aanpakken.” 

Internationale samenwerking 

De gemeente Deventer is actief met de zeventien Global Goals voor duurzame ontwikkeling. Afgelopen jaren is de samenwerking tussen verschillende organisaties en bedrijven en de gemeente Deventer stevig neergezet. Deze wisselwerking was succesvol en is de basis voor verdergaande internationale samenwerking rond export, humanitaire activiteiten en onderwijs. 

Export bevorderen 

Op het gebied van handel met het buitenland spelen bedrijven en MKB Trade Office een belangrijke rol. De komende periode worden er bijvoorbeeld handelsreizen georganiseerd naar Riga en Malmö/Götenborg. De gemeente steunt MKB Trade Office hierbij en bij het maken van matches met bedrijven in het buitenland. 

Uitwisselingsprogramma’s 

Op onderwijsgebied vinden uitwisselingsprogramma’s plaats met Saxion en buitenlandse onderwijsinstellingen. Deventer wil in de komende jaren meer onderwijsinstellingen ondersteunen met hun internationale activiteiten. 

Deventer wil als Shelter City opnieuw ondersteuning en opvang bieden aan een verdediger van mensenrechten.  Begin volgend jaar volgt een besluit of Deventer langer Shelter City blijft.