Het gaat om het voormalige Linderveld, een uitgestrekt agrarisch gebied aan het Overijssels kanaal ten noordoosten van Deventer, met agrarische grond, bosschages en woningen. Een nieuwe verkoopprocedure voor de niet verkochte gronden wordt gestart.

Een van de uitgangspunten voor de verkoop in kleinere bundels van kavels was dat ook lokale partijen konden bieden. Dat is gebeurd. Op alle gronden is geboden. Gronden worden alleen verkocht tegen een marktconforme prijs.

De gemeente had vooraf aangegeven geen voorwaarden te accepteren, zoals medewerking aan een bestemmingsplanwijziging.  Na overleg met de gemeenteraad wordt nu een nieuwe verkoopprocedure voorbereid voor de niet verkochte gronden. Voor de volgende fase wordt in overleg met de gemeenteraad opnieuw gekeken naar de verkoopvoorwaarden.