Afgelopen zomer gaven bewoners, ondernemers, het bestuur van de Lebuïnuskerk en andere betrokken Deventenaren hun ideeën voor de invulling van het Grote Kerkhof. Die ideeën zijn verzameld in een pleinboek, verdeeld in 6 thema’s: 

  • kerk / cultuurhistorie / zingeving; 
  • Ccltuur / evenementen / zomer- én winterprogramma; 
  • spelen / verblijven; 
  • uitstraling / routering / branding; 
  • mobiliteit / parkeren; 
  • groen / klimaatadaptatie / water (IJssel). 

Themabijeenkomsten Lebuinuspleinen 

Rondom deze thema’s gaan de betrokkenen verder in gesprek, maar nu voor het hele gebied rondom de Lebnuskerk. Op 28 oktober vindt een verdere verkenning plaats. Op 25 november worden de thema’s uitgediept en 16 december komen betrokkenen en gemeente met eindconclusies die richting geven voor het schetsontwerp voor het gehele projectgebied. 

Het schetsontwerp gaat vervolgens naar B&W. Naar verwachting neemt de raad in het vroege voorjaar een besluit over het schetsontwerp en de verdere uitwerking van (delen van) het projectgebied. 

Oplossingen voor verkeer, parkeren en uitstraling 

De ideeën voor de Lebuinuspleinen hebben betrekking op verkeer, parkeren en uitstraling. De Stromarkt stond al op de agenda voor groot onderhoud. Daarnaast wordt gekeken naar een goede oplossing voor het (fiets)parkeren bij de bibliotheek. Met de komst van het nieuwe filmtheater en het geplande museum is (fiets)parkeren ook voor de Nieuwe Markt een aandachtspunt. Daarnaast is de Nieuwe Markt een belangrijke entree naar de stad vanaf de IJssel.