Cijfers versus beleving

We zien verder dat de woningwaarde in Deventer steeg en het aantal leegstaande woningen daalde. De beleving van inwoners van de gunstige ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving blijft achter op de cijfers. Soms heeft dat een concrete aanleiding. In Bathmen bijvoorbeeld, waar inwoners bovengemiddeld geluidsoverlast ervaren door het verkeer over het spoor en op de A1.

Gespannen arbeidsmarkt

Er zijn meer mensen langer dan een jaar werkloos. Dit kan een nasleep zijn van de economische crisis maar ook doordat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt onvoldoende op elkaar aansluiten. Eind 2017 was voor het eerst in 9 jaar sprake van een situatie waarbij de vraag naar personeel hoog is en het aanbod van mensen die het werk kunnen doen laag.

Minder vrijwilligers

Er zijn minder vrijwilligers maar meer mantelzorgers in Deventer. Mensen blijven langer thuis wonen en worden ondersteund door familie, vrienden of buren. In Colmschate-Zuid zijn juist veel meer vrijwilligers. Ook het aantal mantelzorgers in die wijk is toegenomen, wellicht vanwege een toenemende vergrijzing daar.

Ontzettend waardevol instrument

“De Wijkenmonitor is een waardevol instrument”, zegt burgemeester Andries Heidema. “De monitor maakt de objectieve en subjectieve gegevens visueel inzichtelijk, zodat je in één oogopslag  kunt zien hoe je wijk of dorp er voor staat op de thema’s veiligheid, sociaal en fysieke leefomgeving. De signalen zijn belangrijk voor de dialoog in de samenleving en bij het uitstippelen van beleid.”

Milan Keskin