De afgelopen maanden lieten de vijf gemeenten tijdens een lokale manifestatie hun visie op het thema ‘ouderen en cultuurparticipatie’ aan het publiek zien. Een jury, onder leiding van Hedy d’Ancona, bezocht deze events. Op basis van haar bevindingen, en aangeleverde rapportages, maakte de jury een keuze voor de gemeente die zich het beste heeft ontwikkeld als Age Friendly Cultural City.

Met het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ moedigt het Fonds voor Cultuurparticipatie steden aan om het kunst- en cultuuraanbod van, voor en door ouderen op peil te houden en te verduurzamen. Tijdens de slotmanifestatie met bijdragen van o.a. ouderen uit de steden en ‘TED’ lezingen over beeldvorming, bereik ouderen en kunstaanbod wordt de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2018 uitgereikt aan de gemeente die zich het best als Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. Deventer is naast Groningen (stad en provincie), Doetinchem, Emmen en Utrecht een van de vijf steden die kansmaakt.

Het aantal Age Friendly Cultural Cities groeit. In 2016-2017 waren het: Amsterdam (winnaar), Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht. In 2017-2018: Deventer, Doetinchem, Emmen, Groningen (stad en provincie), Utrecht. In 2018-2019: Alkmaar, Amersfoort, Haarlem, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Middelburg e.o.

Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie: “Het is fantastisch dat zoveel gemeenten zich aansluiten bij onze missie om ook voor ouderen interessant en gevarieerd cultuuraanbod te creëren. Het animo om aan te sluiten is groot. In 2019-2020 willen we nog meer gemeenten de gelegenheid geven om deel te nemen.”

Op 8 oktober wordt de prijs uitgereikt tijdens de slotmanifestatie en weten we of Deventer zich winnaar mag noemen.