Verdiensten 

Meer dan 45 jaar initiator, bedenker en uitvoerder van het natuurbeheer op ‘de Slenk’. De heer Grotenhuis heeft zich vanaf 1972 intensief bezig gehouden met de ontwikkeling van het gebied van Stichting IJssellandschap bij Lettele, op het landgoed ‘t Oostermaet.  

25 jaar actief lid, bestuurslid en voorzitter van de KNNV. Afdeling Deventer maakt deel uit van het gewest IJsselstreek. Dit gewest was een ontmoetingsplaats waarin diverse KNVV-afdelingen oostelijk en westelijk van de IJssel ervaringen uitwisselden en excursies organiseerden.  

10 jaar voorzitter en coördinator van het Platform voor Natuur en Milieu, een overleg- en samenwerkingsorgaan van Deventer organisaties op het gebied van natuur en milieu. 

20 jaar actief deelnemer en meerdere jaren voorzitter van het Milieu Overleg Deventer. 

15 jaar adviseur, lid en voorzitter voor de Adviesraad voor Natuur en Milieu.