De fracties willen dat in Deventer dergelijke evenementenvergunningen uitsluitend worden afgegeven voor optredens zonder dieren. Volgens de partijen moet niet het amusementsgehalte voorop staan, maar het welzijn van de dieren bij het afgeven van vergunningen. “Als het gebruik van dieren voor acts onderdeel uitmaakt van een verdienmodel, dan staat het genereren van inkomsten voorop en niet het welzijn van deze dieren. Dat is een kwalijke zaak.”, aldus Halla Baher (GroenLinks).

De partijen zijn dan ook zeer content met de expliciete erkenning van de intrinsieke waarde van een dier. Een dier is geen gebruiksvoorwerp of amusementsmateriaal, maar een levend wezen met rechten aldus de fracties. De partijen vinden niet dat optredens met dieren noodzakelijk zijn voor een geslaagde circusvoorstelling. Volgens de fracties bestaan er namelijk tal van goede voorbeelden zonder dieren. Circus FlicFlac of Circus Caprioli noemen zij als voorbeeld.

“We hadden verwacht dat het college de strekking van de motie ‘Circussen met wilde dieren’ zou volgen en daarom ook dus geen toestemming meer zou verlenen aan circussen met wilde dieren. Helaas is dat nu wel gebeurd.”, aldus Kitty Schmidt (Deventer Sociaal).

De fracties zien het liefst dat in Deventer uitsluitend circussen worden toegestaan, die zonder dieren werken. Als dieren toch worden gebruikt bij circussen, dan dient er actief gecontroleerd te worden op het welzijn van deze dieren naar de vereisten van artikel 1.3 Wet dieren aldus de partijen.