De musical ‘Meisje van de Waag’ is een gezamenlijk project van muziektheater Tabula Rasa en de Deventer Schouwburg en zou driemaal opgevoerd worden ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan. De musical over de stad Deventer wordt naar een later datum verplaatst. 

28 mei 1870
Tijdens de aanloop naar de feestelijkheden stuitte de Deventer Schouwburg op een verrassing. De Schouwburg ging uit van de oprichtingsdatum 8 mei 1870. Wat schetst de verbazing toen de Staatscourant van 10 augustus 1870 boven tafel kwam en daarin als oprichtingsdatum 28 mei 1870 bleek te staan. Des te meer reden om de hele maand mei uit te roepen tot jubileummaand. 

Historie
De geschiedenis van de schouwburg start aan het begin van de negentiende eeuw met voorstellingen in de komediezaal van café-restaurant Van Eede aan Het Grote Kerkhof. In de volksmond wordt de komediezaal ‘Schouwburg’ genoemd maar pas in 1870 wordt door een groep burgers officieel de NV Deventer Schouwburg opgericht. Een Podium van de Stad pur sang. Omdat het gebouw in de loop van de jaren niet meer aan de eisen van de tijd voldoet wordt in 1954 de nieuwe Schouwburg geopend.  En bijzonder daarbij: de schouwburg is het eerste nieuwbouw theater dat na de oorlog wordt gebouwd. Na 125 jaar gevestigd te zijn geweest aan het Grote Kerkhof verlaat de Schouwburg in 1995 die historische plek voor een spiksplinternieuw gebouw aan de poort van de stad gelegen tegenover het station. 

In 2020 wordt dus niet alleen het 150 jarig jubileum gevierd maar ook het 25 jarig jubileum van het huidige theater tegenover het dit jaar 100 jarige station.