In het kader van de aardgasvrij-ambities in het Klimaatakkoord hebben de gemeente Deventer, het waterschap en een aantal woningcorporaties het afgelopen jaar onderzocht wat de verschillende opties zijn om woningen van het gas te halen. “Daaruit bleek dat de RWZI (RioolWaterZuiverings-Installatie, -red.) bij de wijk Zandweerd op redelijk korte termijn goede kansen te bieden”, zo legde Machiel Karels, projectmanager Slim Warmtenet bij de gemeente Deventer, onlangs uit in een presentatie. “Uit haalbaarheidsonderzoek kwam naar voren dat het gebruik van restwarmte uit de RWZI zowel qua duurzaamheid als betaalbaarheid een goede optie is.  Op basis van die conclusie wordt nu een concrete technische studie uitgevoerd.” 

Eerste fase

In de eerste fase van het project wil Deventer 235 nieuwe en ruim 200 bestaande woningen op het warmtenet aansluiten. Op basis van de ervaringen die daarmee worden opgedaan, kan het warmtenet in fasen worden uitgebreid. In de toekomst kan het op die manier worden opgeschaald tot er een veelvoud van dat aantal is aangesloten. Karels: “Uit langdurige monitoring van de temperatuur van het effluent bij de RWZI blijkt dat er voldoende potentie is voor meer dan 2.000 woningen die er duurzaam mee kunnen worden verwarmd.” 

Minder kosten

Door de relatief lage aanvoertemperatuur van 18 graden is de aanleg van het Deventer warmtenet minder kostbaar dan een medium- of hogetemperatuurnet. De leidingen in de backbone hoeven immers niet hoogwaardig te worden geïsoleerd, omdat het warmteverlies toch al beperkt blijft. Toch zal de gemeente meerdere woningen tegelijk moeten kunnen aansluiten om het net rendabel te maken.

De totale investeringskosten van fase 1 van het warmtenet worden geraamd op 6,1 miljoen euro. Inmiddels heeft B&W van Deventer aan de gemeenteraad voorgesteld om de eerste fase van het warmtenet te financieren. Hier wordt na de zomer over gestemd. Overigens betaalt de gemeente, mocht de raad akkoord gaan, maar een deel van die kosten. De provincie Overijssel steunt het project met 1,7 miljoen euro subsidie en een lening van 1 miljoen.