Ondernemers kunnen natuurlijk nog altijd de Corona Helpdesk bellen, maar de adviseurs gaan zelf ook naar de ondernemers toe. Men gaat  met ze in gesprek om te horen waar ze mee zitten, hulp te bieden en eventueel door te verwijzen.

Deze steunoffensief is een vervolg op de eerdere geboden ondersteuning aan Deventer ondernemers in kader van de Corona-pandemie. 

De Corona Helpdesk is een initiatief van MKB Deventer, SDBM, Deventer Kring van Werkgevers, Koninklijke Horeca Nederland, Leerwerkloket Stedenvierkant, VNO NCW Stedendriehoek, Bedrijvenparkmanagement Deventer, Rabobank Salland, ZP Deventer en Ondernemershuis Deventer.  Deze organisaties werken samen om ondernemend Deventer zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen tijdens deze lastige tijden.   

De Corona Helpdesk wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Deventer. De loketfunctie van de Corona Helpdesk is belegd bij Ondernemershuis Deventer.