Het gaat om mensen die wonen in kleine woonzorgvoorzieningen, in private huizen voor ouderenzorg en in de gehandicaptenzorg. Huisartsen gaan deze mensen inenten. De drie regio’s zijn bepaald na overleg met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Om hoeveel personen het in Deventer gaat is nog niet bekend.