Negen jaar geleden begon de SvPO met de eerste school in Kapelle, Zeeland. Inmiddels heeft het schoolconcept zich goed bewezen en zijn er vijf van deze scholen. De SvPO biedt onderwijs in kleine klassen van gemiddeld nog geen zestien leerlingen. Voor elk vak wordt bovendien ruim voldoende onderwijstijd begroot. Daardoor ontstaan de ideale omstandigheden voor docenten om gedegen onderwijs te bieden met tijd en aandacht voor iedere leerling. 

Het onderwijs lijkt bijna op dat van een privé school, maar is gewoon bekostigd en daarmee toegankelijk voor iedereen. De kleine klassen zijn verdeeld in vijf onderscheiden niveaus (mavo+, havo, havo+, vwo, vwo+) zodat docenten met hun lessen goed kunnen aansluiten op deze niveaus. Docenten zijn daarbij werkelijk vakdocent en niet slechts ‘coach’ zoals in veel nieuwe onderwijsconcepten vaak het geval is. De scholen kenmerken zich verder door vaste roosters voor een heel jaar, weinig lesuitval, het meeste huiswerk in de klas op school en snipperdagen om vakanties deels zelf te bepalen. 

De scholen nemen jaarlijks maximaal 80 eerstejaars leerlingen aan. In enkele jaren tijd groeien de scholen zo uit naar ongeveer 400 leerlingen. Door die kleine schaal heerst de menselijke maat. Bijzonder zijn daarbij de vele taalreizen (2 per jaar vanaf de tweede klas). Die dragen bij aan de taalontwikkeling, maar de gedeelde ervaringen dragen ook bij aan een hechte prettige sociale sfeer op school. 

Voor vwo’ers is er de gelegenheid het gymnasium programma te volgen. In de bovenbouw krijgen alle vwo’ers bovendien bachelorvakken, waardoor ze goed voorbereid aan hun universitaire studie kunnen beginnen. Verder volgen alle leerlingen een ‘Global excellence’ programma voor versterkt Engels. 

De bijzondere kenmerken van de scholen geven ook bijzondere resultaten. SvPO kent vrijwel geen zittenblijvers (minder dan 3%), brengt veel leerlingen boven hun basisschooladvies uit en laat zelden leerlingen onder dat advies uit komen. Opvallend is nog dat leerlingen met een vwo-advies betere resultaten halen dan ze op een categoraal vwo of gymnasium zouden halen. Zo slagen ze op de SvPO met gemiddeld meer vakken op hun eindlijst, haalt gemiddeld 20% van hen een cum laude vermelding op het diploma en sluiten ze allemaal met succes één of meer universitaire bachelorvakken af.