Voor het gebied wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen AkzoNobel, de gemeente Deventer, Herstructureringsmaatschappij Overijssel en de provincie. De plannen moeten tussen de 300 en 600 nieuwe banen opleveren.

Vooral GroenLinks ziet niets in de investering van de gemeente, vooral omdat de grond onder het Akzo-terrein verontreinigd is en de risico’s in hun ogen te groot zijn.

Volgens wethouder Grijsen is vastgelegd dat Akzo verantwoordelijk blijft en ook opdraait voor de kosten, mocht het gebied ooit een andere bestemming krijgen waardoor de grond moet worden gesaneerd. Met de huidige bestemming, die van industrieterrein, is sanering niet nodig

RTV Oost