Dat nummer kun je opnemen in een grote ruimte, buiten, in kleine groepjes of op wat voor manier dan ook die past binnen de huidige beperkingen. Al die filmpjes worden aan elkaar geplakt en aan elkaar gepraat met een presentatie. Bij elkaar gaat dat volgens de organisatie een fantastische film worden. Wil je meedoen aan de kerstfilm, kijk op www.kunstcircuit.nl voor meer informatie en opgave. Opgave vóór 15 november!