Uit de open brief blijkt dat er veel verontrusting en bezorgdheid leeft bij de ondertekenaars. Dit zijn de voorgangers van 5 geloofsgemeenschappen, waaronder dominee. Ingrid de Zwart van de PKN gemeente in de Lebuinuskerk en pastoor Ronald Cornelissen van de Rooms-Katholieke St. Lebuinus Parochie.

De ondertekenaars vragen aan Sahin ‘het grootst mogelijke respect en grote zorgvuldigheid bij het bepalen van een nieuwe bestemming van dit pandJuist om blijvend te gedenken wat hier in onze stad is gebeurd en uit respect voor de joodse geloofsgemeenschap van nu vinden wij het van belang de synagoge als synagoge te bewaren.’ 

De synagoge is een van de zeer weinige monumenten van de geschiedenis van het Joodse leven, zo stellen de ondertekenaars. Het plan om een Foodhall in het gebouw te realiseren wordt daarom gezien als ‘volstrekt ongepast’.  De ondernemer wordt daarom door de kerken opgeroepen om aan de diensten die de Joodse gemeenschap in de synagoge houdt geen einde te maken.