Donderdag 2 juli werd het eerste exemplaar van het boekwerk aangeboden aan gedeputeerde Monique van Haaf van de Provincie Overijssel. Dit gebeurde tijdens De Woonkeuken, een community rond de toekomst van wonen in Overijssel. 

Download het bidbook (pdf, 7,19 MB) 

Profiel 

De druk op de Deventer woningmarkt is veel groter dan het aanbod. Het bidbook is meer dan alleen een verzameling projecten, benadrukt wethouder Rob de Geest. “Het bidbook is bedoeld ter inspiratie en laat zien wat er allemaal mogelijk is. Deventer krijgt een steeds duidelijker profiel. We zijn een authentieke, vernieuwende, eigenwijze Hanzestad en daarmee dé plek voor de creatieve stedeling. We willen het woningaanbod uitbreiden dat aansluit op de wensen van deze groep.” 

Aantrekkelijkste woonstad 

De gemeente Deventer werkt al jaren samen met provincie Overijssel en marktpartijen aan de ontwikkeling van de stad. De gemeente vraagt het Rijk om te investeren via een aanvraag voor de woningbouwimpuls. Van Haaf: “‘De provincie stimuleert samen met de gemeente het versneld bouwen van een groot aantal woningen door te investeren in Deventer. Het mooie van deze samenwerking is dat het de kans aanzienlijk vergroot dat het  Rijk nu mee gaat investeren.” De provincie Overijssel geeft een impuls aan de ontwikkeling van dit hele gebied door te investeren in de Lebuinuspleinen. 

Gemengde functies 

Er liggen veel kansen in en om de binnenstad voor gemengde woonmilieus. De Geest: “Juist die gemengde functies maken een plek bijzonder. Dat zien we in het Havenkwartier, waar wonen, werken en horeca samengaan. Daarin onderscheidt Deventer zich echt van andere steden. Deventer heeft relatief grote gebieden waar een transformatie mogelijk is. Kansrijke plekken op een steenworp afstand van de binnenstad.” Het bidbook schetst onder meer beelden van het Sluiskwartier, het Senzora-terrein en het Roto Smeets-terrein. 

Gesprekken 

Het bidbook is volgens De Geest een belangrijke stap in de gesprekken met partners over wonen: “De Geest: “Die samenwerking is belangrijk. We hebben het hier over grote ontwikkelingen, die kunnen we als gemeente niet alleen aan. Onze ambitie rond wonen in Deventer is met dit bidbook heel zichtbaar geworden. Deventer heeft de ambitie om de aantrekkelijkste woonstad van Nederland te worden, én de potentie om het te zijn. We nodigen inwoners, ontwikkelaars, ondernemers, instellingen en andere overheden uit om ons te helpen om de toekomstbeelden te vertalen naar de werkelijkheid.”