Er werd hier gepraat over de uitdagingen en knelpunten van de (on)veiligheid in de gemeente. Daarnaast werd er ook besproken over de mogelijke oplossingen en prioriteiten.  

“Veiligheid is de basis voor een prettige manier van samenleven”, stelt burgemeester Ron König. “Elke Deventenaar moet zich veilig voelen thuis, in de directe omgeving en in de stad. Dat is een voorwaarde voor iedereen om verder te kunnen ontwikkelen. We willen heel graag weten wat er speelt bij inwoners op gebied van veiligheid.”