Een netwerk van 20 huiskamers in en rond Deventer waar 50-plussers elkaar ontmoeten, waar vriendschappen en onderlinge hulp ontstaan, waar je lief en leed kunt delen en waar je je talenten kwijt kunt. Zo omschrijft Deventer Huisgenoten zichzelf. Zij zijn hier erg trots op, maar zijn ook bezorgd, want de ambitie om door te groeien als inclusieve vereniging staat onder druk. 

De vereniging zegt dat vitale 50-plussers de weg naar Deventer Huisgenoten wel weten te vinden, maar dat de vereniging er ook is voor 50-plussers waas het (tijdelijk) wat minder goed mee gaat. Bijvoorbeeld mensen met psychische of fysieke ongemakken. Uit de ledenenquête van De Huisgenoten blijkt dat juist deze groep de omgangsvormen vinnen de vereniging als gelijkwaardig, respectvol en betrokken ervaart. Door lid te worden van Deventer Huisgenoten is hun netwerk gegroeid en is de kwaliteit van hun sociale contacten beter geworden.

”Mooie veelzeggende resultaten die vragen om doorontwikkeling. Maar dat is op dit moment helaas niet mogelijk. Voor die doorontwikkeling als inclusieve vereniging is de inzet van een professional nodig en dat kost geld. Het bestuur van Deventer Huisgenoten heeft bij diverse partijen aangeklopt maar merkte dat er in deze tijd van Corona geen ruimte is om een vernieuwend initiatief te ondersteunen.” Dit zegt Deventer Huisgenoten. 

Dat betekent dat de Deventer Huisgenoten genoodzaakt zijn om de samenwerking met signaleerders en verwijzers vanuit de eerste lijn (tijdelijk) te bevriezen en te stoppen met de lounge-ochtenden voor mensen met beginnende geheugenproblemen. De vereniging vindt het niet verantwoord om niet vitale ouderen in te laten stromen als de middelen om hen professioneel op te vangen en in te bedden ontbreken.  

Deventer Huisgenoten meldt dat zodra er zicht is op structurele erkenning kunnen er mogelijk weer lounge-ochtenden worden georganiseerd en zijn ook minder vitale leden weer van harte welkom.