Sommige wijken zijn zo enthousiast over deze aanpassing aan het veranderende klimaat, dat de gemeente ook de hulp van de Ulebelt inriep om groepen buren te ondersteunen bij het afkoppelen.  

Door het veranderende klimaat hebben we vaker hoosbuien en langere perioden van droogte. De toenemende zomerhitte levert in verstedelijkte en versteende gebieden echte hittestress op. De gevolgen zijn voelbaar: in 2018 en 2020 stroomden op verschillende plaatsen in het land het rioolstelsel over. Op andere momenten was het zo droog dat er in tuinen flink werd gesproeid en dat het waterschap moest ingrijpen, omdat dit sproeien ten koste gaat van ons drinkwater. Het huidige klimaat vraagt van ons om op een andere manier met ons water om te gaan.   

Het opvangen van regenwater heeft veel voordelen. Regenwater is beter dan leidingwater voor je tuin en planten. Bovendien is het zachter en kun je het goed gebruiken voor het wassen van je ramen, de auto en − met een filter − ook de kleding in de wasmachine.  

Nu spoelt relatief schoon regenwater weg via het riool en vermengt het zich met verontreinigd water uit gootstenen en toiletten. Het transporteren en zuiveren van dit water komt voor rekening van de gemeente en het waterschap en daar betalen we allemaal aan mee. Het zuiveren van rioolwater gaat een stuk efficiënter als alleen het verontreinigde water de rioolwaterzuivering bereikt.  

De gemeente Deventer stimuleert het afkoppelen van het riool. Het hele jaar door worden er allerlei activiteiten georganiseerd om bewoners daarmee op weg te helpen. Nu is er een overzichtelijke regenwaterkalender die in januari en juni verschijnt. Deze is  het hele jaar op de website van de Ulebelt en Deventer Stroomt te raadplegen. Hierin staan alle afkoppelactiviteiten, zoals webinars met uitleg en een ontwerpworkshop, inspiratiedagen en open tuinenroutes voor iedereen die meer wil weten over afkoppelen en de subsidie die je daarvoor kunt ontvangen. Kijk in de kalender en geef je op voor de gratis activiteiten via de websites.

Er wordt rekening gehouden met de op dat moment geldende corona-regels en de meeste activiteiten zijn online. Ga naar: www.ulebelt.nl/afkoppelen of www.deventerstroomt.nl of raadpleeg de agenda van het Duurzaamheidscentrum.