Wethouder Liesbeth Grijsen: “Nu de reorganisatie is afgerond van de sociale teams die verder gaan als Voor Elkaar-teams en Team Toegang WMO, kunnen we ook de onafhankelijke cliëntondersteuning verbeteren. De cliëntondersteuners van MEE en Vriendendiensten doen goed werk. We willen bijvoorbeeld hun bekendheid vergroten.” 

Wat is cliëntondersteuning? 

Een onafhankelijke cliëntondersteuner helpt inwoners om zaken te regelen voor zelfstandig leven, zorg, ondersteuning, participatie en wonen. De ondersteuning is gratis en wordt verzorgd door bijvoorbeeld MEE of Vriendendiensten. Een ondersteuner kan een inwoner bijvoorbeeld helpen een keukentafelgesprek met de gemeente voor te bereiden of erbij aanwezig zijn. 

Verbeteren 

Deventer wil het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van de ondersteuning verbeteren. Dit gaat de gemeente doen door eerst te onderzoeken hoe het nu gaat en een plan van aanpak op te stellen voor verbeteringen. Inwoners worden hier te zijner tijd bij betrokken. 

Koplopertraject 

Deventer doet mee aan het koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Dit is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. In totaal doen 113 gemeenten hieraan mee en het duurt twee jaar. Deventer krijgt hiervoor een subsidie van 400.000 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).