Wethouder Frits Rorink: “We zien dat veel ontwikkelaars en particulieren al de omslag maken naar aardgasvrij en duurzaam bouwen. Ook Deventer is ambitieus als het gaat om duurzaamheid. Daarom zoeken we de samenwerking om Deventer energieneutraal en duurzaam te maken.” 

Strengere normen 

Ook het nieuwe kabinet wil vaart maken met duurzaam bouwen. Het recht op een gasaansluiting uit de Gaswet komt te vervallen. Daarnaast wordt de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) die geldt voor nieuwbouw, aangescherpt. Hierdoor wordt aardgasloos bouwen een steeds logischer stap.  

Gesprek  

Bij nieuwe ontwikkelingen zet de gemeente in op aardgasvrij bouwen. Bij nieuwbouwlocaties die al verder in het planproces zitten, wordt op basis van maatwerk en gesprekken gekeken of het hier ook haalbaar is om fossielvrij te bouwen.    

Omgevingswet 

De gemeente ziet veel kansen voor aardgasloos en duurzaam bouwen op basis van de strenger wordende normen en het brede draagvlak. De Omgevingswet die in 2021 in werking treedt, biedt de mogelijkheid om eisen voor duurzaam bouwen, te borgen.  

Energieneutraal 

Deventer heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. De gemeente zet daarbij in op zowel het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen als op het opwekken van duurzame energie. De gemeente zoekt samenwerking en probeert initiatieven te verbinden of het nu gaat om  woningbouw, bedrijfsleven of mobiliteit.