De bedoeling van afvalbakken is te voorkomen dat er zwerfafval ontstaat in de openbare ruimte; daarom staan ze vaak bij bankjes, in winkelgebieden enz. Bakken die op onnodige plekken staan zorgen voor extra kosten (plaatsen, onderhoud, legen).

De gemeente heeft daarom – in samenwerking met Circulus-Berkel – het huidige afvalbakkenbestand kritisch onder de loep genomen. Staan bakken wel op een logische plek? Zijn er voldoende bakken? Of zijn er juist te veel? Aan de hand van deze inventarisatie én aan de hand van de opgestelde criteria voor het al dan niet plaatsen van afvalbakken is een plan opgesteld om de afvalbakken (buiten het kernwinkelgebied) in Deventer te herschikken. Dit gebeurt conform het Afvalbakkenplan dat in mei 2017 is vastgesteld door het college van B&W.

Criteria

Circulus-Berkel en de gemeente Deventer hebben samen criteria opgesteld waar een plek voor een afvalbak aan moet voldoen. Zo worden er in het buitengebied zo min mogelijk afvalbakken geplaatst: recreanten worden verondersteld hun afval mee naar huis te nemen. Afvalbakken horen wel bij bijvoorbeeld (speel- en hang)plekken voor oudere jongeren, bij bankjes, bij intensief gebruikte bushaltes, bij parkeerplaatsen en – garages en in winkelcentra.

Vanzelfsprekend zijn er ook criteria vastgelegd voor de afvalbak zelf: waar moet de bak aan voldoen als het gaat om gebruiksgemak en onderhoud?

Samenwerken

Cambio/Circulus-Berkel en het Groenbedrijf werken in Deventer nauw samen als het gaat om het plaatsen, weghalen, legen en onderhoud van de afvalbakken. Ook bewoners die een actieve rol vervullen in het schoonhouden van de openbare ruimte worden betrokken. Zijn weten immers vaak als geen ander waar een afvalbak meerwaarde heeft in de strijd tegen zwerfafval. De Deventer Schoon Familie onderhoudt de contacten met bewoners.

Eerste herplaatsing aan het Wilgehaantje

De komende maanden wordt in alle wijken van Deventer gekeken of de afvalbakken die er staan voldoen aan de criteria en of ze nog in goede staat zijn. Als dat is gebeurd, wordt daadwerkelijk gestart met de uitvoering. In Wijk 5 (Colmschate/Vijfhoek) is de inventarisatie afgerond en begint de herschikking op vrijdag 26 januari.

Om 11.15 uur wordt in Colmschate Noord de eerste bak verplaatst (aan het Wilgenhaantje) door medewerkers van Het Groenbedrijf en Cambio/Circulus-Berkel en onder toeziend oog van wethouder Frits Rorink. Daarmee is de aftrap voor de herschikking van de Deventer afvalbakken een feit.