De projecten uit Dalfsen, Deventer en Wierden werden door de vakjury op verschillende onderdelen beoordeeldOnder andere op bereik en bewustwording. Hoe worden mensen “meegenomen”, hoe inspirerend is het initiatief en in hoeverre draagt het plan bij aan de doelstellingen van het programma ”Nieuwe Energie Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023 en een energie neutraal Overijssel in 2050”. 

Grote winnaar

Hoewel de jury onder de indruk was van alle initiatieven, kon er maar één winnaar zijn. Deventer Energie kwam uiteindelijke als favoriet uit de bus, omdat ze met het gezamenlijke duurzaamheidscentrum de energietransitie in een mooie etalage zet. Inwoners die met een duurzaamheidsvraag bij Deventer Energie aankloppen, kunnen volgens de jury rekenen op een goede follow-up. 

 Initiatieven in Overijssel 

Overijssel kent meer dan honderd lokale energieinitiatieven van bewoners die hun eigen leefomgeving willen verduurzamenDeze initiatieven spelen een belangrijke rol in de energietransitie. “Dit jaar focussen we met de Energy Pitch op de mooie projecten die de afgelopen jaren al gerealiseerd zijn. Deze initiatieven laten zien wat je allemaal kunt bereiken, en zijn daarmee een inspiratie voor anderen. Uiteraard is er dit jaar ook weer veel aandacht geweest voor de betrokkenheid van de lokale omgeving, omdat dit cruciaal is voor de slagingskans en impact van een initiatief”, aldus Wendy Oude Vrielink van Natuur en Milieu Overijssel. Dit jaar organiseerde Natuur en Milieu Overijssel in samenwerking met het programma Nieuwe Energie Overijssel en Enpuls de succesvolle Energy Pitch Overijssel voor de achtste keer. 

De pitch van het winnende team: