Energiecoach

Een energiecoach van de Deventer Energie Coöperatie komt bij mensen thuis langsgeeft tipvoor het nemen van maatregelen om energie te besparen en weet welke subsidies er zijn. De energiecoach kan mensen doorverwijzen naar een energie adviseur of naar isolatie- of installatiebedrijven. Een bezoek van een energiecoach is gratis. 

De Deventer Energie Coöperatie is op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en het leuk vinden om bewoners van Deventer en omliggende dorpen te stimuleren en te motiveren stappen te nemen om energie te besparen 

Training 

De nieuwe energiecoaches krijgen kosteloos een praktijkgerichte training van drie dagdelen, waarna ze goed voorbereid, in ieder geval voor de duur van een jaar, als energiecoach inzetbaar zijnVan de nieuwe energiecoaches wordt verwacht dat ze twee dagdelen per week inzetbaar zijn. Daarvoor ontvangt de energiecoach een bescheiden vergoeding.  

Corona 

De training van de energiecoaches wordt gegeven met in achtneming van de RIVM-richtlijnenZodra er een versoepeling van de corona-maatregelen komt, kunnen de energiecoaches conform nieuwe richtlijnen aan de slag. 

Aanmelding 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.deventerenergie.nl/energiecoach of via een mail naar info@deventerenergie.nl.