BOEGBEELD
Provinciale Staten zien in Andries Heidema een nieuw boegbeeld voor de provincie. Heidema wordt hiermee de opvolger van Ank Bijleveld-Schouten. Zij werd vorig jaar minister van Defensie. Op basis van de aanbeveling zal de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht uitbrengen aan de Koning.

LOOPBAAN
De nieuwe Commissaris zal vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd worden voor een periode van zes jaar. Andries Heidema (56) is sinds 2007 burgemeester van de gemeente Deventer. Daarvoor was hij burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. Van 1990 tot 2002 was Heidema raadslid, fractievoorzitter en wethouder voor de ChristenUnie in Zoetermeer.

Erik van Luttikhuizen