De BBB Ons Thuis, uitgevoerd door het Meester Geertshuis, bestaat inmiddels 3 jaar. De voorziening is bedoeld als tijdelijke plek voor uitgeprocedeerde asielzoekers, om te voorkomen dat zij op straat zwerven. Vanuit deze plek kunnen zij werken aan hun toekomstperspectief.

Wethouder Rob de Geest is blij met de verlenging: “De BBB-voorziening in Deventer heeft de afgelopen jaren haar toegevoegde waarde laten zien. Het is een eenvoudige, maar veilige plek waar mensen tot rust komen.”

Er is gekozen voor verlenging met 3 jaar, omdat de pilot van Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) uit het regeerakkoord ook voor 3 jaar loopt. Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor de BBB-voorziening in Deventer.