Deze editie staat in het teken van een vooruitblik op de toekomst van het onderwijs en de rol van cultuureducatie daarin; beginnend bij morgen. De organisatie is in handen van Rijnbrink en Kunstcircuit Deventer, in opdracht van de Provincie Overijssel. Uit de hele provincie komen onderwijs, cultuuraanbieders en gemeente ambtenaren naar Deventer om inspiratie op te doen.

Het programma start met een welkom van gedeputeerde Hester Maij, waarbij ze de visie van de Provincie Overijssel op cultuureducatie deelt. Verder bevat het programma verschillende werksessies. Bovendien verzorgt onderwijsspecialist Claire Boonstra de keynote van deze dag. Vragen als ‘hoe cultuureducatie kan bijdragen aan de veranderde onderwijsbehoefte’ staan centraal.

Met de Deventer Gasfabriek – de Business Innovatie Campus – als decor voor deze middag over innovatie in de cultuureducatie, krijgen onder andere ook een flink aantal Deventer cultuuraanbieders door middel van het geven van een werksessie een podium. Met ruim 200 bezoekers biedt het congres een mooie kans aan cultureel Deventer om te laten zien wat ze in huis hebben.

De Xpeditie is op woensdag 16 mei in de Gasfabriek in Deventer. Het programma start om 13:45 uur en eindigt om 18:00 uur. Er is flexibel in te stappen, in verband met continuroosters van het onderwijs.