Het CDJA houdt bezig met voorlichting, inhoudelijke activiteiten en politiek op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Het CDJA wordt ook wel aanjager van het inhoudelijke debat genoemd. Zij zijn koplopers met het geven van input en het op de agenda zetten van zaken die volgens hen beter kunnen. In Overijssel hebben zij vertegenwoordigers in het bestuur van CDA Overijssel en hebben ze nauw contact met de Statenfractie. ‘’Op deze manier kunnen we heel concreet de belangen van de Overijsselse-jongeren behartigen.’’ 

 Naast Niels Koning zijn vier nieuwe bestuursleden benoemd. Jasmijn Duenk (Zwolle) is voorzitter, Marc Smellink (Dinkelland) is vicevoorzitter, Emma van der Heijden (Epe) is secretaris en Teunard Droog (Kampen) is dagelijks bestuurslid. ‘’Mochten jongeren interesse hebben om actief te worden bij de CDA-jongeren dan kunnen ze uiteraard met ons contact opnemen’’ zegt Koning. ”Komende tijd gaan wij aan de slag met de verkiezingen voor het waterschap, provincie en Europa.’’