In de Stentor van zaterdag 28 april staat een artikel over de Werkmakelaar-Oost met als kop: ‘Ten onrechte verdiend aan mensen in bijstand.’ De strekking van dit artikel is dat Werkmakelaar-Oost medewerkers tijdens een proefplaatsing tegen betaling heeft gedetacheerd bij andere bedrijven.

In de beantwoording van schriftelijke vragen op 29 maart 2018 heeft het college de raad daarover het volgende gemeld: ‘In 2017 is het college gebleken dat Werkmakelaar-Oost BV in één geval een persoon in een proefplaatsing gedetacheerd had bij een andere werkgever. Naar de mening van het college is een detachering bij een andere werkgever in strijd met de bedoeling van dit instrument. Het college is dan ook op dat moment direct in overleg getreden met Werkmakelaar-Oost BV en heeft haar toen opgedragen deze detachering te beëindigen en deze vorm van detachering in de toekomst niet meer toe te passen.’

De afgelopen weken is er geregeld overleg gevoerd met Werkmakelaar-Oost, waarbij de werkmakelaar gemeld heeft dat er geen mensen tegen betaling gedetacheerd worden tijdens hun proefplaatsing. Het Stentor-artikel van afgelopen zaterdag schetst echter een ander beeld. Het college zal om opheldering vragen en de feiten zo snel mogelijk op een rij zetten. Aansluitend informeert het college de raad daarover.