Voor het debat op 10 november heeft men als thema gekozen: de problematiek van de afvalcontainers en diftar (gedifferentieerde tarieven). Sinds vele jaren werkt Deventer al met diftar. Voor iedere lichting van de grijze container moet betaald worden. De bedoeling was de gescheiden inzameling van afval te stimuleren en de kosten voor de burger te verlagen. Maar is dit gebeurd? Hoe zit het met de bijeffecten zoals het illegaal dumpen van afval? En wat zijn de problemen met de groeninzameling?
Als debatteerders zullen optreden verantwoordelijk wethouder Frits Rorink, Jolanda de Kleijn (gemeenteraadslid Deventer Sociaal), Jeroen Kroese (directeur Sallcon), Henk Knip (directeur Circulus-Berkel) en betrokken burger Hans Tool.

Het publiek kan uiteraard meedoen in dit debat. Gespreksleider is Anke Hamstra (zij leidde eerder het politiek café in de Schouwburg).
Praktische gegevens:
Vrijdag 10 november |  16.30 – 17.30 uur
DEBAT  Bibliotheek Centrum |  Brink 70
Toegang gratis |  Aanmelden via info@obdeventer.nl