Tijdens de aankomst van Sinterklaas is de Welle altijd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente en het waterschap maken gebruik van deze gelegenheid, door voorafgaand de coupures testen. Dit is de waterkering: de schotten die op de weg komen als het hoogwater is. 

Tijdens de coupuretest is naast de Welle, ook de Melksterstraat en de Lindenstraat afgesloten.