De verzelfstandiging van het stichtingsbestuur betekent ook een nieuwe samenstelling van de bestuursleden van de Cultuurprijs: Henk Jan Meijer (Zwolle), Emma Quilligan (Zwolle), Gerard Cornelissen (Enschede) en Hein te Riele (Deventer), allen onafhankelijke bestuursleden met kennis en affiniteit met de Overijsselse culturele sector. Daarnaast gaat dit bestuur op zoek naar een vaste professionele regisseur, die zich voor meerdere jaren aan de Cultuurprijs Overijssel kan verbinden. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel organiseert sinds 2014 in nauwe samenwerking met de  mediapartners RTV Oost, de Twentsche Courant Tubantia, NDC Media en De Stentor jaarlijks de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel.