Het onveilige gevoel dat mensen hebben over de cloud zorgt ervoor dat ze het niet gebruiken. Er zijn ook andere belangrijke redenen waarom de cloud niet gebruikt wordt door ouderen. Zoals het niet online plaatsen van privacygevoelige bestanden (40%) en het te weinige of helemaal niet vertrouwen ervan (33%). De angst voor hackers of wie er allemaal niet kunnen mee kijken speelt een grote rol in deze wantrouw. Een van de deelnemers heeft het volgende erover te zeggen: “We kennen de achtergronden niet precies. Een beetje eng hè. Ergens zweven mijn gegevens rond.’’

Gebruik van de cloud

De belangrijkste reden dat clouddiensten gebruikt worden is, omdat je overal en op al je digitale apparaten bij je bestanden kunt en er een back-up is. Mocht er iets gebeuren met een van de apparaten. De helft van de senioren noemt een van deze redenen. Ze zien minder gauw het voordeel in het snel delen van bestanden op een standaard back-up van uw apparaat.

Hulp

Uit het onderzoek blijkt ook dat er veel behoefte is aan informatie over dit onderwerp. Niet alleen onder senioren maar ook onder cloud-gebruikers. 80% van de cloud-gebruikers zoekt informatie op over het onderwerp en de verschillende diensten. Bij het Gilde Deventer kunt u nu ook terecht voor meer informatie hierover, ze hebben een samenwerkingsverband met Seniorweb gesloten. Het Gilde vind zich plaats in zijn leercentrum aan de Balderikstraat. Voor meer informatie kunt u kijken op www.gildedeventer.nl.